In dit project probeert het onderzoeksteam Beyond Hearing, Cultures Overlooked uit te zoeken hoe oudere dove mensen het liefst hun leven leiden en wat voor hen bijdraagt aan een gelukkig en waardevol bestaan. Voor iedereen die ouder wordt zijn gezondheid, veiligheid en goede zorg belangrijk. Hebben oudere doven daarnaast specifieke behoeften?

Dove mensen vormen een culturele minderheid met een eigen taal en cultuur en voelen zich met elkaar verbonden. Tegelijkertijd nemen ze deel aan de horende maatschappij, vaak met de nodige hindernissen en beperkingen. Wat heeft dat voor consequenties bij het ouder worden? Waar worden oudere doven blij en gelukkig van? Hoe speelt daarin de verbondenheid met andere doven een rol? Waar zijn dove ouderen bezorgd over of boos? Hoe wonen ze het liefst? Met wie? Waar? En welke wensen en verwachtingen hebben zij over hun toekomst? Over zorg en zorgvoorzieningen?

Dit zijn vragen waarop met dit kwalitatief sociaal wetenschappelijk onderzoeksproject antwoorden worden gezocht. We gaan met mensen in gesprek om antwoord te krijgen op vragen. We praten met dove ouderen door het hele land, thuis of in een dagbestedingscentrum of woonzorgcentrum, meestal in gebarentaal. We praten ook met mensen die zorg geven, met activiteitenbegeleiders, met managers van zorgcentra enzovoort.

Een belangrijke missie van het project is om inzicht te geven in hoe het is om doof te zijn. Doof zijn verdient meer aandacht, binnen de wetenschappelijke wereld en het leven van alledag.

Nieuwsgierig hoe het is om deel te nemen aan ons onderzoek, en hoe het voor ons is om onderzoek te doen? Volg ons blog! Hier zijn korte verhalen te lezen, bijvoorbeeld over onze focusgroep discussies.