Studenten kunnen meehelpen bij dit onderzoek naar kwaliteit van leven, welzijn en zorg onder dove ouderen in Nederland. Wat maakt het dat ouderen willen verhuizen, weg van hun bekende omgeving? Welke argumenten, verwachtingen en ideeën over wonen, welzijn en zorg zijn hierbij belangrijk voor hen? Welke rol speelt de gemeenschap van dove ouderen die wonen in het speciale woonzorgcentrum ‘De Gelderhorst’ in hun overweging om wel of niet te verhuizen?
Deze studie past binnen bredere onderzoeksthema’s rondom ‘normality and abnormality’, ‘disability’, (gezondheid)risico’s en de manieren waarop deze worden geconstrueerd en ontwikkeld in de medische, sociale en culturele contexten.

Het onderzoek richt zich op kwalitatieve onderzoeksmethoden zoals interviews, focusgroep discussies en narratieve analyse. Visuele methoden vormen een belangrijk onderdeel hierin (interviews en discussies in gebarentaal worden met een videocamera opgenomen).
Er zijn mogelijkheden voor meer kwalitatief onderzoek. Statistieken over dove mensen in Nederland zijn verjaard en onbetrouwbaar. Meer epidemiologisch werk gericht op dove mensen in Nederland is daarom gewenst.

Studenten kunnen ook helpen bij het onderhoud van de website, en het opzetten van een community op Facebook om zoveel mogelijk mensen op de hoogte te houden van het onderzoek en het thema. Relaties met en tussen de verschillende stakeholder – de doven gemeenschap, institutionele zorg, beleidsmakers en academici – maakt ook deel van het onderzoeksveld. Er is daarom ook ruimte voor beleidsonderzoek.

Heb je interesse om op vrijwillige basis een steentje bij te dragen bij het onderzoek? Neem gerust contact op. Ervaring met gebarentaal wordt gewaardeerd, maar is niet altijd noodzakelijk.

Handwerk